Våra PROJEKT

PROJEKT

På Järnvägsklustret tror vi på kraften i innovation och teknologi för att driva hållbar utveckling inom järnvägsbranschen.

Genom att arbeta för ökat samarbete mellan internationella järnvägskluster, medlemsföretag, universitet och forskningsinstitutioner strävar vi efter att främja forskning och utveckling av nya, hållbara järnvägsteknologier och lösningar. I detta arbete driver vi och är delaktiga i olika företagsfrämjande projekt. De projekt vi är delaktiga i just nu listas nedan.

Järnvägsbranschen som omställningskraft för klimatsäker infrastruktur.

Med finansiellt stöd från Tillväxtverket och Region Västmanland kickstartade vi i juni 2021 projektetet under namnet ”Järnvägsbranschen som omställningskraft för klimatsäker infrastruktur”. Vår resa med detta projekt sträcker sig fram till oktober 2023 där vi jobbat intensivt med målet att bidra i förändringens vind vad gäller klimatsäker järnvägssatsning. Här sätter vi tonen för framtida infrastruktur med miljön i fokus. Grunden till projektet lades i kölvattnet av pandemin som tydligt skakade om branschen. I projektet arbetar vi med  insatser kring:

  • Internationalisering, ERCI – European Railway Cluster Initiative
  • RTIC – Railway Test and Innovation Centre med syfte att utveckla innovation och innovationsledning i samverkan med den fysiska testmiljön på Tortuna spåret.
  • Stärka samarbete mellan policy och näringsliv för omställning
  • Kompetensutveckling
  • Affärer
Status: Projektet är pågående.

 S-Access

Genom det europeiska samarbetet inom ramen för ERCI (European Railway Cluster Initiative) bjöds Järnvägsklustret in som projektpartner i projektet S-ACCESS. Projektet syftar till att stödja SMF i offentlig upphandling på marknader i Norge, Kanada och USA. Järnvägsklustret leder i projektet arbetspaketet avseende informationsinhämtning och utbildningspaket för respektive marknad.

Mer information hittar du på:

s-accessproject.eu

Status: Projektet är pågående.
 
DM Rail RISE

Projektet som leds av RISE (Research Institutes of Sweden) omfattar innovation gällande digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur. Järnvägsklustret är med som part i projektet och vår verksamhetsledare Petra Ärlsjö ingår i styrgruppen. Projektet sker inom ramen för InfraSweden 2030.

Vill du veta mer om projekten vi arbetar med? Kontakta oss på info@jarnvagsklustret.se

Denna webbplats använder cookies för att spara information på din dator och säkerställa att du får bästa möjliga erfarenhet av vår webbplats. Läs mer.