Som partner till EU-projektet ”S-ACCESS” (Smes ACCESS till internationella offentliga upphandlingar inom järnvägen) måste vi förstå din internationella erfarenhet och dina behov för att finjustera vårt gemensamma stöd till dig – att få dig att lyckas med anbud.

Som ett resultat av denna undersökning, max 7 minuter, https://forms.gle/oAd15StgaAeTBPi86 kommer du att kunna delta i S-ACCESS-projektets aktiviteter som stöder din internationalisering.

S-ACCESS-projektet syftar till att utveckla verktyg för att hjälpa små och medelstora företag inom järnvägsförsörjningsindustrin att delta i offentliga upphandlingar i USA, Kanada och Norge.