Läs artikeln på sidan 16 i Västerås Tidning >>

Järnvägsklustret har under de senaste månaderna arbetat en hel del med att sätta sig in i utbildnings/ skolverksamheterna (Yrkeshögskola/YH och gymnasieutbildning) inom regionen som riktar sig mot järnvägsbranschen.

Vi kan konstatera att vi i Västerås har de enda järnvägsfordons- teknikutbildningarna i landet och att förutsättningarna att bedriva just fordonstekniktbildningar i Västerås borde vara synnerligen goda. Trotts detta så har såväl YH som gymnasieskola mycket svårt att rekrytera elever till utbildningarna.

Det har i dagarna till och med beslutats att Wijkmanska gymnasiet (Västerås Stad) inte kommer att ha någon intagning till Tågteknikutbildningen nästa läsår, på grund av allt för lågt antal sökande elever.

Vår analys är bland annat att vi inom industrin behöver göra betydligt mera för att synliggöra branschen på ett positivt sätt för att locka unga till vilja utbilda sig för och att arbeta inom vår bransch.

En dialog med Västerås Stads Utbildningsnämnd och tjänstemän har initierats och ett arbete kommer nu att påbörjas för att bringa utbildningsanordnarna och industrin ännu närmare varandra.

Jag räknar med att medlemsföretagen och övriga intressenter stöder detta viktiga arbete på bästa sätt!

/Peter Östman, Verksamhetsledare