Torsdagen den 6 april arrangerade Järnvägsklustret ett frukostmöte med fokus på medlemsföretagen. Peter Östman, verksamhetsledare för Järnvägsklustret berättade om vad som är aktuellt inom klustret. Fia Mårdfelt, projektledare för Smart4U, berättade om Västmanlands klustersamverkan och hur klustren i de fyra olika stykeområdena kan samverka. Därefter genomfördes en workshop under ledning av näringslivsutvecklare Mats Hedman. Då diskuterades Järnvägsklustrets framtida verksamhet och vad medlemsföretagen vill att klustret ska fokusera på framöver.

Vill du ta del av de Power Point presentationer som visades?

Peter Östman >>
Fia Mårdfelt >>
Mats Hedman >>