Framtidens Järnväg arrangeras den 22 november av Järnvägsklustret och Nordic Infracenter på Hotel Högland i Nässjö.
Ordinarie pris för konferensen inklusive förtäring är 700 kr+moms. Järnvägsklustret bjuder sina medlemmar på konferensavgift, övernattning, samt välkomstmiddag 21 november. Begränsat antal platser, anmälan sker till anna.wallen@jarnvagsklustret.se

Program för Framtidens Järnväg den 22 november

09.45-10.15 Registrering och kaffe

10.15 Järnvägsklustrets Anna Wallén och Nordic Infracenters Hans-Inge Almgren hälsar välkomna.

10:20 Kaj Mickos, entreprenör, programledare och professor i innovationsteknik som patenterat mer än 30 innovationer, berättar om hur man lyckas ta sin idé till verklighet och kommersialisering.

11:20 Hur går det till att sätta en ny produkt eller tjänst på marknaden tillsammans med Trafikverket? Anders Boethius, kategoriledare inom järnväg beskriver processen och ger praktiska exempel.

11:40 Bensträckare

11.50 Så samverkar akademi, Trafikverket och näringsliv för bättre järnvägsunderhåll. Ulla Juntti, berättar om E-Pilot, ett branschsamverkansprojekt mellan infrastrukturägare, järnvägsföretag, entreprenörer, underhållsverkstäder, leverantörer, innovatörer samt Järnvägtekniskt center (JVTC) vid Luleå tekniska universitet.

12:30-13:30 Lunchbuffé

13:30 Hur ser framtidens järnväg ut? Hyperloop är som en kombination mellan rörpost och ett överljudsplan, som i en framtid transporterar människor och gods på 28 minuter mellan Stockholm och Helsingfors. Dessutom billigare än de planerade höghastighetstågen. Hyperloop Swedens ordförande Jesper Nordén, berättar hur det ska gå till.

13.55 Vilka finansieringsmöjligheter finns för produktutveckling och innovationsprojekt? Clas Tegerstrand, EuroClas, berättar både var pengarna finns och hur man lyckas med sina ansökningar.

14:25 Hur kan man använda studenter till exjobb, projektarbete, innovationsprojekt? Katarina Elner-Haglund, Universitetsadjunkt på Lunds Tekniska Högskola inom området Produktutveckling, samt processledare för ”Den första Ingenjören”, berättar hur samarbeten kan skapas och påverka företagets innovationsarbete.

14:45 Fika

15:10 Inom kort öppnas ett 5 km spår i Tillberga för testverksamhet. Här kan infrastrukturunderhållare, produktleverantörer, fordonsleverantörer, operatörer och räddningstjänst hyra in sig för att öva, utbilda och testa nya innovationer. Anna Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret berättar mer.

15:30 Fallstudie – så gjorde vi för att ta vår innovation till marknaden. Bengt Jonsson från emaintenance365 berättar om sin spännande resa.

16:05 Sammanfattning

16:15 Avslut