Regionstyrelsen i Region Örebro län föreslår regionfullmäktige att ge Mälardalstrafik i uppdrag att upphandla nya trafikavtal för tågtrafiken i Mälardalen från och med den 12 december 2021. Mälardalstrafik ägs och finansieras av Region Örebro län tillsammans med Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Östergötland. Ambitionen med den regionala samverkan är att förbättra möjligheterna till pendling och annat resande i Mälardalen, framförallt med tåg.

Läs hela artikeln här >

Foto: Mälardalstrafik
Bildkälla: jarnvagsnyheter.se