Med ökade underhållsmedel påbörjar Trafikverket en omfattande upprustning av järnvägen. Underhållsplanen för 2019-2022 redovisar hur Trafikverket under perioden planerar att prioritera och använda tilldelade medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg, och vilka effekter dessa åtgärder ger.

Läs hela artikeln på trafikverket.se här >