Regeringens vårändringsbudget som presenterades den 10 april innehåller satsningar på bättre infrastruktur i hela Sverige. Totalt kommer 122 miljoner kronor investeras i enskilda vägar och järnvägsunderhåll.

Läs mer här >