Genom ett samarbete mellan Lantmäteriet, Trafikverket och Skogsstyrelsen har hittills 500 mil järnväg kunnat trädsäkrats. Genom att skapa trädfria Zoner på båda sidor av järnvägar minskar risken för störningar i samband med stormar och snöbrott.

Läs hela artikeln här >