Vid gårdagens årsstämma i Järnvägsklustret valdes följande styrelse:

Ordförande: Magnus Jonasson, MJUK
Mikael N. Hjorth, Region Västmanland
Helena Jerregård, Mälardalens högskola
Caroline Drabe, Västerås Science Park
Jonas Samuelsson, Knorr-Bremseth
Monika Wingård, Wingård Systems
John Adolfson, Stockholmskonsulterna
Henrik Tengstrand, HT Research and Innovation

Det gläder oss att Helena Jerregård, vice-rektor för samverkan vid Mälardalens högkola är ny ledamot i styrelsen, vilket stärker samverkan mellan tåg-/järnvägsbranchen och akademin.