Vid Järnvägsklustrets årsstämma den 27 april valdes följande styrelse:

Ordförande: Magnus Jonasson, MJUK
Mikael Nilsson Hjorth, Region Västmanland
Helena Jerregård, Mälardalens högskola
Henrik Tengstrand, HT Research and Innovation
John Adolfsson, Stockholmskonsulterna
Jonas Samuelson, Knorr-Bremse
Monika Wingård, Wingård Systems
Margareta Berg, WSP Sverige (ny)
Mikael Sundholm, Atkins Sverige (ny)

Vi hälsar våra nya styrelseledamöter varmt välkomna och ser fram emot att fortsatt driva verksamheten framåt för att stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi.