Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik, Arenan, arrangerade sin tredje temadag den 23 maj varav den andra i samverkan med Styrkeområdena i Västmanland (Välfärd och Hälsa, Energi, Järnväg och Automation). Denna gång var temat förflyttningsutmaningar i vardagen.

Valet av förflyttning som tema grundade sig i det ekonomiska incitament att förflyttningar är mycket kostsamt, som presenterades vid första temadagen av Johan Lindström, förvaltningschef Eskilstuna kommun. Arenans nätverk har sedan använts för att förankra och skaffa kunskap inför temadagen.

Temadagen inleddes med att en panel bestående av Elisabeth Kjellin från Mistel (Västerås stads testbädd), Gunilla Bengtsson, Sociala nämnden i Västerås stad, samt Marie Liljeberg, Hjälpmedelscentrum Region Västmanland, intervjuades av Arenaledare Mia Folke om förflyttningsutmaningar och befintliga hjälpmedel.

Temadagen resulterade i att tre grupper bildades för att arbeta vidare med olika utmaningar:

  • teknik för att hjälpa personer som fallit i hemmet och inte kan ta sig upp
  • vidareutveckla rullatorer och andra gånghjälpmedel för ojämnt underlag
  • informationsteknik för preventivt arbete

Fler företag och regionala aktörer deltog vid denna jämfört med förra temadagen, totalt nästan 40 personer. Därmed fanns en bred kompetens för att ta sig an utmaningarna, dock efterlyses nu kompetens inom design, mekanik, elektronik, materialkunskap, personal som arbetar med förebyggande information till äldre och app-utvecklare för att förstärka grupperna. Intresserade kan höra av sig till arenan@mdh.se så förmedlas kontakten till respektive grupp.