Petra Ärlsjö, verksamhetsledare på Järnvägsklustret, är sedan den 8e april invald styrelseledamot i Clusters of Sweden.

Clusters of Sweden är en samverkansplattform som syftar till att lyfta och kanalisera svenska klusterorganisationes intressen, behov och möjligheter. Verksamheten erbjuder support, utbildning och insatser som kan hjälpa svenska klusterorganisationer att framgångsrikt utveckla sina kluster. De hjälper bland annat även till att öka samarbetsgraden i dessa verksamheter genom kunskapsutbyte och bästa praxis.

Det känns otroligt kul att jag som representant från Järnvägsklustret har blivit utvalt att sitta med i styrelsen för denna starka innovationsplattform. Det betyder mycket för våra medlemmar, vår verksamhet och Järnvägsklustrets framtida utveckling att vara en del i detta sammanhang där vi ges en chans till att stärka klusterutvecklingen nationellt och internationellt, säger Petra Ärlsjö.