Järnvägsklustrets årsmöte genomfördes den 18 april i Expectrum. I samband med årsmötet så höll Mikael Nilsson Hjorth, från Region Västmanland, ett föredrag om ”Region Västmanlands övertagande av det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen, vad innebär det för styrkeområdet järnväg?”.

Mötet samlade 6 st röstberättigande deltagare samt 9 st övriga deltagare.

Den nya styrelsen består av:
Rolf Alm, ordförande
Peter Alsdal, vice ordförande
Carola Alzén
Erik Danielsson
Fredrik Modigh
Fredrik Nordström
Maria Signal Martebo
Mikael Nilsson Hjorth

Avgående styrelsemedlemmarna Christian Schmidt och Fia Mårdfelt avtackades med en blomma.

Ladda ner Årsmötesprotokoll här >>

Ladda ner presentationen här >>