”Vi har i Sverige bestämt oss för att genomföra den största järnvägssatsningen i modern tid och vi har en tydlig plan för genomförande. Vi ska göra stora satsningar på järnvägsunderhåll, vi ska klara omställningen och se till att öka teknikinnehållet och innovationsgraden med följdinvesteringar inom bland annat forskning och utveckling”. Det var budskapet infrastrukturminister levererade vid gårdagens besök på Järnvägsklustret i Västerås.

Eneroth noterade bland annat nödvändigheten av att använda ny digital teknik för att förbättra innovationskraven inom järnvägssystemet, som idag håller på att kraftigt moderniseras. Det finns i en nationell plan resurser och en plan för genomförande av detta.

Kompetensförsörjning är en fråga som oroar infrastrukturministern. Finns det tillräckligt många skarpa hjärnor som vill arbeta inom järnvägsbranschen och är det tillräckligt lockande att till exempel bli järnvägsingenjör?

– Vi måste locka den nya generationen att vilja delta i arbetet med att bli världens första fossilfria välfärdsland, menade Eneroth. Han påpekade att snedbalansen när det gäller kön inom transportsektorn är hög, och att det är bättre att använda allas kompetens. Vi måste väcka intresset och engagemanget hos hela Sveriges befolkning och vi måste öka förutsättningarna. Regeringen ökar därför antalet utbildningsplatser, kvalificerade yrkesutbildningar och yrkeshögskoleplatser, och ger Trafikverket i uppdrag att definiera de behov som finns.

Infrastrukturministern betonade vikten av att branschen, och Järnvägsklustret, måste tala om att det är inom järnvägsbranschen det kommer att hända. Vi måste berätta att ”vill du arbeta med järnväg i Sverige, ställa om transportsystemet och klara klimatutmaningarna, då kan vi säkerställa att du kommer att få jobb för en lång tid framåt för resurserna finns”.

Vid mötet deltog även företagen D-Rail, Alstom och Tydal Systems, vilka lyfte sina utmaningar och som medskick till infrastrukturministern berättade om sina visioner för framtiden.