Nu är det första spadtaget för Alstoms nya globala test-, teknologi- och innovationscentrum i
Västerås. Kärnan i centrets verksamhet består av det befintliga labbet i Västerås för testning av elektriska
drivsystem som nu öppnas upp för externa aktörer. Den pågående omställningen av bland annat väg- och
arbetsfordon till elektrifierad framdrift skapar behov av inte minst ny testkapacitet. Genom satsningen skapas möjligheter att accelerera omställningen genom branschöverskridande samverkan där Alstom kan bidra med
hundraåriga erfarenhet av elektrifierad spårtrafik för att tillsammans bygga framtidens klimatsmarta transportinnovationer.