Den 1 juni arrangerade Järnvägsklustret ett engagerande frukostmöte på Västerås Yrkeshögskola, där enhetschef Ellinor Johansson tog emot oss. Järnvägssektorn i Sverige innefattar infrastruktur, fordon och operatörer, vilket betyder att det finns
en stor bredd av yrkesroller inom branschen. Under mötet diskuterades hur vi tillsammans kan arbeta för att göra branschen och dessa yrkesroller mer attraktiva. Antalet sökande till utbildningar inom branschen går stadigt nedåt. Hur kan vi då långsiktigt bibehålla kompetensen i våra företag? En arbetsgrupp kommer att fortsätta denna dialog, för att ta fram en plan på hur vi konkret kan få fler intresserade av branschen, och även se över vilka kompetensbehov som finns. Vill du vara med i arbetsgruppen? Kontakta Peter Östman på Järnvägsklustret.

Ta del av presentationerna från mötet:
Peter Östmans presentation >>
Ellinor Johanssons presentation >>