Med genomförandet av frukostmötena i maj – ”Digitaliseringen av Sveriges infrastruktur” – har Automation Region fördjupat samarbetet med Järnvägsklustret. Att järnväg och automation är två av Västmanlands styrkeområden ger ett bra utgångsläge. En branschoberoende koppling till akademi och samhälle samt tillgång till testmiljöer och kompetens skapar möjligheter för företagen i regionen.

Läs Automation Regions artikel om samverkan med Järnvägsklustret >