Järnvägsklustret har under det senaste halvåret blivit alltmer engagerad i frågorna runt Utbildning & kompetens och hur situationen ser ut hos utbildningsanordnarna inom Järnvägsfordonsteknik (på gymnasie- och YH-nivå) som finns i Västeråsområdet. Gemensamt för de tre anordnarna är att elevunderlagen sviker. Samtidigt så får alla elever som kommer ut från utbildningarna jobb. Det är helt enkelt något som inte stämmer! Det ser tyvärr ut på liknade sätt för utbildningsanordnare på andra håll i landet, där fokus ligger på järnvägsinfrastrukturen.

Vi har nu en mycket bra dialog med beslutsfattande politiker och tjänstemän inom Västerås Stad och de frågar oss om hjälp med att skapa en engagerad grupp industrirepresentanter som kan hjälpa till med att stötta och utveckla utbildningarna. Det finns sedan tidigare branschråd eller liknande för de enskilda utbildningarna, men nu finns ett ännu mera akut behov av hjälp från industrin för att klara av att fortsatt kunna driva de för oss inom branschen viktiga utbildningarna. Vi har från Järnvägsklustret svarat till Staden att industrin har ett intresse och engagemang för detta, men nu är det dags att visa detta i ännu högre grad än vad som kanske gjorts tidigare.

Se presentationen som vi gjort, med översikt över utbildningssituationen samt beskrivning av vad den ”Operativa utvecklingsgruppen” ska arbeta med. Vi har också, efter bästa förmåga, gjort en sammanställning över de olika nya fordonsrelaterade projekt som redan pågår eller kommer att upphandlas i framtiden. Detta för att visa på att det förutom befintliga underhållsverksamheter kommer att behövas ännu mera kompetent personal för att klara branschens behov.

Vi har en stor förhoppning att det ska finnas tillräckligt många engagerade personer som genom detta upprop ”räcker upp handen” och är villig att ingå i gruppen.

Meddela ditt intresse snarast möjligt till oss:

Peter Östman, Verksamhetsledare Järnvägsklustret
peter.ostman@jarnvagsklustret.se, 070-349 16 58
Peter Alsdal, vice Ordförande Järnvägsklustret
peter.alsdal@snclavalin.com, 073-633 92 94