Laddar in

Welcome to the InfraSweden2030 DMrail project joint workshop with other InfraSweden2030 projects

 • 29 nov 14:30 - 16:00
 • https://rise.zoom.us/j/64128619063

The scope of this workshop is to (i) transfer knowledge between InfraSweden2030 projects addressing intelligent maintenance topics and (ii) brainstorm new ideas/possibilities for further collaboration. The workshop will be held in English.

Program

 • 2:30 – 2:35 Short introduction from RISE and Järnvägsklustret
 • 2:35 – 3:30 Brief introduction per projects
  • DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

https://www.infrasweden2030.se/project/dmrail/

 • Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

https://www.infrasweden2030.se/project/digitalisering-och-optimering-av-sparinfrastruktur/

 • Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

https://www.infrasweden2030.se/project/detektion-av-sparskador-i-jarnvag-tagbaserade-faltprov-av-prototyp/

 • UPPSAMT 2.0 – UPPkopplade & SAMverkande järnvägar och medarbeTare: punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

https://www.infrasweden2030.se/project/uppsamt/

 • Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

https://www.infrasweden2030.se/project/samordnad-effektiv-planering-av-jarnvagsinfrastrukturunderhall/

 • 3:30 – 4:00 Brainstorming new ideas/possibilities for further collaboration

 

Welcome!

Anmälan till evenemang

Vilka kommer?

Följande är anmälda till Welcome to the InfraSweden2030 DMrail project joint workshop with other InfraSweden2030 projects
Namn Företag
Claes Lundholm Bombardier Transportation Sweden AB (part of Alstom Group)
Claes Lundholm Bombardier Transportation Sweden AB (part of Alstom Group)
Emanuela Caira Digital Systems
Erik Bäckman RISE
Erik Vanhatalo Luleå tekniska universitet, Kvalitetsteknik och logistik
Filipp Zarov KTH
Fredrick Lekarp KTH, InfraSweden2030
John Adolfsson STHK
Magnus Jonasson Järnvägsklustret
Pasqualina Potena RISE Research Institutes of Sweden AB
Peter Melander OUTFLIGHT AB / UPPSAMT.SE
Peter Söderholm Trafikverket
PRANEETH CHANDRAN Lulea University of Technology
Tomas Olsson RISE Research Institutes of Sweden AB

Kommande aktiviteter

Föreningsstämma - Järnvägskluster Västerås Ek. förening

25 apr - 00:00 Medlemmar bjuds in till den årliga föreningsstämman.
Läs mer