Laddar in

Järnvägsdagen 2022

  • 29 Nov 09:00 - 18:00
  • Sergel Hub, Sveavägen 10A, Stockholm

Järnvägsdagen 2022

Järnvägen behöver få en större roll i Sverige. Som det transportsätt som genom ökade godsvolymer och fler resenärer kan ge störst effekt på transportsektorns bidrag till att minska CO2-utsläppen borde det vara självklart. Men hur ska vi nå dit? Under Järnvägsdagen 2022 kommer vi att prata om framtiden ur fler perspektiv. Vad tror de unga egentligen om järnvägen? När kommer mobility as a service fungera på riktigt? Vad betyder tekniken för underhållet och framtidens järnvägssystem? Hur får vi ett helt intermodalt godstransportsystem? Hur når vi klimatmålen 2030? Och inte minst, vad säger politiken? Boka din biljett för den 29 november redan idag!Järnvägsdagen 2022 – Swedtrain

Kommande aktiviteter

Branschdag på Västerås Yrkeshögskola

09 feb 16:00 - 18:00 Kom och träffa Järnvägsklustret på Yrkeshögskolan
Läs mer

Invitation to KTH Railway Group seminar

14 feb 09:30 - 12:00 Järnvägsklustrets medlemmar bjuds till KTH Järnvägsgrupp Delta på plats eller via Zoom.
Läs mer