Laddar in

Besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth

  • 26 jun 10:00
  • expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Den 26 juni besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth Järnvägsklustret. Han kommer bland annat att lyfta viktiga framtidssatsningar.

Sverige står inför stora investeringar i järnväg. Ska vi som land och som industri kunna möta upp dessa utmaningar och möjligheter för hållbara transporter, pendling och smarta städer, behöver vi investera i järnvägsområdets företag. Järnvägsklustrets medlemsföretag står inför en stor omställning till följd av digitalisering, hårdare krav på hållbar och cirkulär produktion och global konkurrens. Omställningen kräver förnyade arbetssätt och lösningar där forskning och utveckling och samarbeten leder till nya sätt att leverera lösningar.

För att möjliggöra innovationsprocesser och företagsinvesteringar i forskning krävs ökad samverkan mellan företagen, med akademin samt med kunder och slutanvändare som resenärer och godstransportköpare. Det finns ett behov av att knyta ihop ny kunskap med innovationsprocesser i tåg- och järnvägsbranschen för att skapa förnyelse vad gäller produkter, tjänster, processer och organisering. Det finns även behov av gemensamma testmiljöer som arenor för utveckling.

Ovanstående är några av frågorna Järnvägsklustret vill samtala med infrastrukturminister Tomas Eneroth om.


PROGRAM

10:00 Inledning av Järnvägsklustrets verksamhetsledare Anna Wallén

10:10 Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Järnvägsklustrets medlemsföretag får möjlighet att presentera sig samt lyfta utmaningar som de vill skicka med infrastrukturminister Tomas Eneroth.

10:45 Christoffer Hamin, VD D-Rail

11:05 Maria Parent, Kommunikationschef Norden, Alstom Sweden

11:25 Thomas Tydal, CEO Tydal Systems

11:45 Avslutning


ANMÄLAN

Sista dag för anmälan är den 17 juni.
OBS! Först till kvarn – antalet platser är begränsat!


Anmälan till evenemang

Kommande aktiviteter

B2B möten och kunskapsutbyte i Danmark

06 sep 08:00 - 08 sep 17:00 Utforska synergier mellan järnvägs-, rymd- och säkerhetsområdet.
Läs mer