Laddar in

Besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth

  • 2019-06-26
  • 10:00
  • expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Den 26 juni besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth Järnvägsklustret. Han kommer bland annat att lyfta viktiga framtidssatsningar.

Sverige står inför stora investeringar i järnväg. Ska vi som land och som industri kunna möta upp dessa utmaningar och möjligheter för hållbara transporter, pendling och smarta städer, behöver vi investera i järnvägsområdets företag. Järnvägsklustrets medlemsföretag står inför en stor omställning till följd av digitalisering, hårdare krav på hållbar och cirkulär produktion och global konkurrens. Omställningen kräver förnyade arbetssätt och lösningar där forskning och utveckling och samarbeten leder till nya sätt att leverera lösningar.

För att möjliggöra innovationsprocesser och företagsinvesteringar i forskning krävs ökad samverkan mellan företagen, med akademin samt med kunder och slutanvändare som resenärer och godstransportköpare. Det finns ett behov av att knyta ihop ny kunskap med innovationsprocesser i tåg- och järnvägsbranschen för att skapa förnyelse vad gäller produkter, tjänster, processer och organisering. Det finns även behov av gemensamma testmiljöer som arenor för utveckling.

Ovanstående är några av frågorna Järnvägsklustret vill samtala med infrastrukturminister Tomas Eneroth om.


PROGRAM

10:00 Inledning av Järnvägsklustrets verksamhetsledare Anna Wallén

10:10 Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Järnvägsklustrets medlemsföretag får möjlighet att presentera sig samt lyfta utmaningar som de vill skicka med infrastrukturminister Tomas Eneroth.

10:45 Christoffer Hamin, VD D-Rail

11:05 Maria Parent, Kommunikationschef Norden, Alstom Sweden

11:25 Thomas Tydal, CEO Tydal Systems

11:45 Avslutning


ANMÄLAN

Sista dag för anmälan är den 17 juni.
OBS! Först till kvarn – antalet platser är begränsat!


Anmälan till evenemang

Här kan du anmäla dig till Besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth

Offentlig deltagarlista

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista. Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 5 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

Jag vill inte att mitt namn visas i den offentliga deltagarlistan
Spam-kontroll

Vilka kommer?

Följande är anmälda till Besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth
Namn Företag
Åke Häggkvist Ellagro Västerås AB
Anders Gidlund Enter Västmanland/365 Publishing
Anders Lindahl KTH Järnvägsgruppen
Anders Teljebäck Västerås Stad
Anna Frisk J&J Infrateam
Anna Wallén Järnvägsklustret
Antje Russberg Myndigheten för yrkeshögskolan
Björn Asplund Alstom
Carl-Åke Utterström Retired lobbying for Maglev Train
Caroline Drabe Västerås Science Park AB
Christer Alzén Region Västmanland
Clas Lundberg ABB Free Innovators
Daniel Elofsson Sweco Rail AB
David Lundgren Region Västmanland
Elisabeth Uhlemann Mälardalens Högskola
Hugo Oljemark Tåg i Bergslagen
Isabel Estung Tydal Systems
Janina Hansell DELTA Development Technology AB
Jenny Emerén Handelskammaren Mälardalen
Jenny Widetjärn Västerås Science Park
Malmstig Wermeland Storytelling/Framgång
Maria Linder Region Västmanland
Markus Bohlin Rise
Mats Holmberg Level 21 Management AB
Mette H Ulfsjöö Atkins Sverige AB, a member of SNC-L
Mikael Åstrand Infranord
Mikael Hjorth Region Västmanland
Mikael Hjorth Region Västmanland
Monika Wingård Wingård Systems
Niclas Sigholm Sigholm Tech
Peter Alsdal Tracon Engineering consulting group AB
Reporter från VLT VLT
Roland Sundgren Gamla Gardet
Sanna Edling Västerås stad
Therése Rosén Stadler MR Sweden AB
Thomas Frisk Motion Control
Thomas Robertsson SNC Lavalin
Thomas Tydal Tydal Systems AB
Thor-Björn Käck Handelskammaren Mälardalen
Tina Jansson J&J Infrateam
Tomas Kvist Västerås Sciencepark
Tommy Levinsson Tåg i Bergslagen

Kommande aktiviteter

Besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth

2019-06-26
Läs mer

Ny mötesplats för transport och
infrastruktur på Elmia

2019-10-08
Läs mer