Nu är året snart till ända och vi kan blicka lite bakåt för att summera något av det som skett under 2017:

  • Vi fick 6 stycken nya medlemsföretag – det senaste förra veckan med Jernhusen, som vi hälsar varmt välkomna!
  • Vi har genomfört 15 stycken nätverksträffar, i form av Frukostmöten och Järnvägsklusterluncher.
  • Det har varit stort fokus på kompetens- och utbildningsfrågorna, där vi arbetat mycket aktivt för att kunna behålla gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningarna inom järnvägsfordonsteknik i Västerås.
  • Vi deltog vid Nordic Rail 2017, där vi bland annat höll ett seminarium om ”Branschens Framtid och Överlevnad” och där några av våra medlemsföretag kunde ha sin ”hemmabas” vid JvK:s monter.
  • Vi har fortsatt att arbeta för en realisering av ett Railway Test & Innovation Center, med Tillbergaspåret som bas. Arbetet löper vidare under 2018.

När vi blickar framåt så kan vi konstatera att vår bransch är en framtidsbransch där stora satsningar görs. Den Nationella planen för perioden 2018 – 2029 innehåller kraftigt ökade anslag för järnvägen.

Inom Järnvägsklustret kommer 2018 att innebära ett intensifierat arbete med att ännu bättre kunna möta medlemsföretagens behov. Mer om det kommer i början av året.

Med det vill vi önska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Peter Östman
Verksamhetsledare